Single Room
Phòng 1 giường cho 1 người. Chỉ từ 350 000 đến 450 000 VNĐ/1 đêm
Double Room
Phòng 1 giường lớn cho 2 người. Chỉ từ 400 000 đến 500 000 VNĐ/1 đêm.
Triple Room
Phòng 2 giường hoặc 3 giường đơn dành cho 3 người.Chỉ từ 500 000 đến 600 000 VNĐ/1 đêm.
Family Room
Phòng 2 giường lớn cho 4 người. Chỉ từ 650 000 đến 750 000 VNĐ/1 đêm.
Twins Room
2 giường đơn cho 2 người chỉ với 370 000 đến 470 000 VNĐ